Målsetning, målgruppe og kompetanse

 • Målsetning

  I «Instruks for arbeid ved lavspenningsanlegg» er det samlet en kompetansepakke som beskriver hvilke regler som ved planlegging, montasje, og dokumentasjon av et anlegg.

 • Målgruppe

  Alle som skal utføre arbeid som energimontasje, fiber-/telearbeid, veilys eller planlegge og drifte arbeid i Elvias lavspenningsanlegg.

 • Kompetanse

  Etter endt kurs skal deltakeren ha en bevisst holdning sikkerhet, kvalitet, og dokumentasjon ved arbeid på eller nær ved lavspenningsanlegg.

Kursinnhold

 • 1

  Introduksjon

  • Hvem er vi

  • Kurs vi kan tilby

 • 2

  Bardun

  • Introduksjon til bardun

  • Bardunstigning

  • Bardunplassering

  • Bardunstigning

  • Bardunstrekk

  • Oppgave 1: Quiz

  • Oppgave 1: Løsningsforslag

  • Oppgave 2

  • Oppgave 2: Quiz

  • Oppgave 2: Løsningsforslag

  • Bardunisolator

  • Forankring

  • Gysing

  • Bardunbolt

  • Stolpetopp

 • 3

  Strever og A-mast

  • Strever og A-mast

 • 4

  Feilretting

  • Feilretting

Eksempel for Elvia

Dette er en betaversjon for Elvia.